با سبزترین کشورهای جهان آشناا شوید+عکس

آیا تا کنون فکر کرده اید کجا به عنوان سبزترین کشور و سازگارترین کشور با محیط زیست گزارش شده است؟ این یک مسابقه نیست اما جالب است بدانید که چه کشوری در صرفه جویی برق و نیز انرژی های تجدیدناپذیر دیگر در پایین ترین مقیاس اندازه گیری قرار دارد. آمار زیر می تواند مورد علاقه و قابل توجه شما باشد:

کشورهای سبز و سبزترین کشورها

کشورهای سبز و سبزترین کشورها

تعیین یک کشور سبز

چگونه می توانیم سبز بودن را بسنجیم؟ تعیین سبز بودن یک کشور ، توسط شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI: Environment Performance Index) تعیین می شود. EPI یک روش محک زنی و معیار کمّی و عددی است برای بیان کردن اینکه چگونه یک کشور به سیاست خود ازنظرعملکرد زیست محیطی پایبند می باشد.

EPI ١۶٣ کشور بر اساس ٢۵ شاخص عملکرد، رتبه بندی شده است. این شاخص های عملکرد، سلامت محیط زیست را بر اساس نقش مسائل زیست محیطی نسبت به بیماری ها ، و نقش حیاتی اکوسیستم – با درنظرگیری تأثیرگذاری آلودگی هوا بر روی اکوسیستم ها، منابع طبیعی مولد و تغییرات آب و هوایی - ارزیابی می نماید.

EPI مقایسه ای براساس عرصه و پهنه کشورها است و دیدگاه جامعی را از چگونگی وضعیت جامعه جهانی به عنوان یک کل در نظر گرفته و ارائه می دهد. رتبه بین ۸٥ و ١٠٠ نشان دهنده و تائید کننده سبز بودن است و قرار گیری رتبه کشوری در این محدوده،بیانگر قرارگیری آن در بین سبزترین کشورها است.

 

ایسلند

بر طبق رتبه بندی EPI در سال ٢٠١٠ ، کشور ایسلند سرسبزترین کشور دنیا می باشد.کشورها 2ایسلند در مجموع با رتبه ٩٣/٥ EPI در رده اول قرار گرفته است. ایسلند یک کشور جزیره ای اروپایی است که در اقیانوس اطلس شمالی، با جمعیت ۹۹۷ ۳١٠ نفر واقع شده است.

 کشورهای سبز و سبزترین کشورها

سوئیس
سوئیس در اروپای مرکزی واقع شده و با رتبه١ /۸۹ EPI در رده ٢ رتبه بندی EPI سال ٢٠١٠ قرار گرفته است. سوئیس جمعیتی در حدود ٠۸٠ ۵۵٠ ۷ نفر دارد.کشورها3

 کشورهای سبز و سبزترین کشورها

کاستاریکا
کاستاریکا با سرسبز بودکشورها 1نش در رده ۳ و با رتبه ۸۶/۴ از EPI است. کاستاریکا ، از شمال با نیکاراگوئه ، از شرق و جنوب با پاناما هم مرز است و دارای ١۹٠ ٤۶٢ ۴ نفر جمعیت می باشد. موقعیت گرمسیری کاستاریکا ممکن است نقش بسیار زیادی در سرسبزی این سرزمین ایفا کرده باشد و به هر صورت ممکن است این کشور انتخابی سبز برای شما باشد.

 کشورهای سبز و سبزترین کشورها

سوئد
سوئد ، یکی دیگر از کشورهای اروپایی این فهرست در رده ۴ و با رتبه ۸٦ EPI می باشد. سوئد سرزمینی پوشیده از زمین های زیبای سبز و تیره است و دارای جمعیت ٠کشورها 4۹٠ ١۴۸ ۹ نفری است. سوئدی ها در میان مردمان بسیاری از کشورها دارای بیشترین طول عمر هستند. به همین دلیل ، سوئد قطعاً در مقیاس جهانی می تواند بعنوان کشوری برای داشتن یک زندگی سبز درنظرگرفته شود.

 کشورهای سبز و سبزترین کشورها

نروژ
نروژ در امتداد بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی در شمال اروپا واقع شده است. این کشور در رده پنجم با رتبه ۸١/١ EPI قرار دارد. نروژ کشوری است باکشورها 5 جمعیت ١۵٠ ٧٠٩ ۴ نفر.

کشورهای سبز و سبزترین کشورها 

سایر کشورها
کشورهای دیگری که در رتبه های نزدیک به این پنج کشور قرار دارند عبارتند از : موریس ، فرانسه ، اتریش ،کوبا و کلمبیا. بر اساس آمار سال ٢٠١٠ نمرات EPI داده شده برای این کشورها به ترتیب ۸١/١ ،۷۸/٢ ،۷۸/١ و ۷۶/۸ بوده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه