تماشای تلویزیون کودکان خرج دارد

تماشای تلویزیون کودکان خرج دارد

هموطن: به گفته‌محققان در صورت بی توجهی به مدت زمان تماشای تلویزیون در کودکان پدیده چاقی و بیماری های ناشی از آن در جامعه شیوع بیشتری خواهد یافت.

 

تماشای تلویزیون کودکان خرج دارد - تصویر 1


کودکانی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند و یا به بازیهای رایانه‌ای سرگرم هستند والدین را بیشتر برای خریدن وسایل و غذاهای مورد علاقه خود تحت فشار قرار می دهند .


تقاضای کودکان برای خریدن وسایل یا اسباب بازی هایی که در تلویزیون می بینند بیشتر است.


این عارضه در کودکان تا بیستم ماه پس از مشاهده وسایل مورد علا‌قه ادامه دارد و کودکان علا‌وه بر وسایل, مواد خوراکی را که بیشتر ارزش غذایی ناچیزی دارند تقاضا می کنند.


به گفته‌محققان در صورت بی توجهی به مدت زمان تماشای تلویزیون در کودکان پدیده چاقی و بیماری های ناشی از آن در جامعه شیوع بیشتری خواهد یافت. در جوامع امروزی کودکان نقش زیادی در جهت دهی هزینه های خانوار دارند و می توانند خواسته های خود را عملی کنند .

تلویزیون
تماشا کردن
چاقی
هزینه
بیماری
کودک
اسباب بازی
رایانه
خوراکی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه