شاید برای یک بار هم که شده با گوشی شخصی تلفن همراهتان از خودتان عکس گرفته اید و یا گرفتن عکس دسته جمعی ای که خود عکاس هم در تصویر ‏حضور داشته باشد را تجربه کرده اید، پس در این صورت باید با واژه سلفی کم وبیش آشنا باشید اما شاید جالب باشد بدانید که عکس سلفی با گسترش شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام رواج پیدا کرد به طوری که واژه‌نامه آکسفورد، در سال ۲۰۱۳ واژهselfie ‎ را واژه سال معرفی ‏کرد. ‏اما خبر جالب تر اینکه در سال های اخیر تب گرفتن عکس های سلفی در بین مردم جهان خصوصا هنرمندان بالا گرف ...

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی

 

شاید برای یک بار هم که شده با گوشی شخصی تلفن همراهتان از خودتان عکس گرفته اید و یا گرفتن عکس دسته جمعی ای که خود عکاس هم در تصویر ‏حضور داشته باشد را تجربه کرده اید، پس در این صورت باید با واژه سلفی کم وبیش آشنا باشید اما شاید جالب باشد بدانید که عکس سلفی با گسترش شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام رواج پیدا کرد به طوری که واژه‌نامه آکسفورد، در سال ۲۰۱۳ واژهselfie ‎ را واژه سال معرفی ‏کرد. ‏اما خبر جالب تر اینکه در سال های اخیر تب گرفتن عکس های سلفی در بین مردم جهان خصوصا هنرمندان بالا گرفته و ظاهرا بنظر می رسد که این تب خیال فروکش کردن هم ندارد.

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 1

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 2

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 3

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 4

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 5

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 6

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 7

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 8

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 9

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 10

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 11

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 12

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 13

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 14

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 15

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 16

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 17

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 18

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 19

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 20

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 21

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 22

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 23

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 24

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 25

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 26

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 27

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 28

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 29

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 30

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 31

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 32

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 33

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 34

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 35

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 36

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 37

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 38

 

زیباترین و شگفت انگیزترین عکس های سلفی - تصویر 39

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشو��ه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه