قمار عشق

قمار عشق

GhomarWwW.Kamyab.IR قمار عشق

تو رابطه مون من مثل قمار بازا عمل کردم. غماربازی لذت برد و چشیده اگه صدبار ببازه بازم به امید برد ازغمار دست نمیکشه.
بجایی میرسه که همه زندگیش و باخته.

منم طمع محبت و عشق تورو چشیدم هرچند کوتاه بود ولی باعث شد اینهمه سالی که ازم دریغش کردی واسه دیدن دوبارش غمار کنم و امروز برسم به حال و روز غمار بازی که دیگه هیچی نداره و زندگیش پراز خالی باشه . نه دلش واسه کسی بلرزه نه انگیزه ای واسه فردا داشته باشه .

و به روزهایی که سوزونده فکر کنه و به وفاداری که اسمش گذاشتن >سیریش< بودن .به صداقتی که اسمش شد > حماقت < و عشقی که > هوس < صداش کردن و جز خدا که شاهد بود هیچکس باورش نمیکنه . واین اغاز تلخ یک پایان برای زندگی منه . و با حرفای کلیشه ای قشنگ تغییر نمیکنه :|

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه